Alle informatie over jouw vastgoed in één app

>Alle informatie over jouw vastgoed in één app
Alle informatie over jouw vastgoed in één app 2019-07-26T09:38:16+00:00

Eigendommen en units

Units zijn een deel van een eigendom. Units kunnen verschillende vormen hebben: een volledig huis, een appartement, een garage, een opslagplaats, een parkeerplaats etc. Een unit is het stukje vastgoed waarmee je aan de slag kan.

Contacten

Alle bedrijven en personen die een band hebben met de beheerde units krijgen een eigen fiche in jouw werkomgeving.

Voor volgende types zal je zeker fiches aanmaken: huurders, de verhuurder, aannemers, dienstverleners, immobiliënkantoren, enzovoort.

Contracten

Het huurcontract verbindt de unit met één of meerdere huurders en de verhuurder.

De toepassing zal je vragen de gegevens te registreren die nodig zijn voor de goede werking zoals, de registratie van de huurinkomsten en eventueel kostvoorschotten.

De contractdatum geldt als referentie voor het indexcijfer. De app zal de verjaardag van het contract opvolgen en de huur automatisch en correct indexeren.

Huur, voorschotten, betalingen en de afrekening

De app bevat een volledige boekhouding van de huurwaarborg, de opgevraagde huurgelden, en indien overeengekomen de kostenvoorschotten.

Indien gewenst, stuurt de app automatisch een e-mailbericht naar de huurders met de vraag tot betaling van de huur, en indien van toepassing het kostvoorschot.

Aan het einde van de afrekenperiode zal de app de betalingen vergelijken met de werkelijke kosten en het verschil correct verrekenen door ofwel een bijkomende betaling te vragen of een terugbetaling voor te stellen.

Incidenten, onderhoud en herstellingen

Alle incidenten zoals schade of defecten en de herstellingen kan je bewaren in de app. Met het handige agendaoverzicht hou je ook een perfect zicht op de uitvoering van de werken. Je kan ook de regelmatige onderhoudswerken zoals de reiniging of controles allerhande bijhouden.

Van alle werken kan je de facturen direct in de app registreren. De app neemt bij de afrekening de kosten automatisch mee volgens de geregistreerde verdeelsleutel en de aard van de werkzaamheden.

Ontdek meer…