Meer informatie over realspot mogelijkheden en doelgroep 2021-09-27T12:54:13+01:00

Alle informatie van jouw vastgoed bij elkaar

Eigendommen en units

Units zijn een deel van een eigendom. Units kunnen verschillende vormen hebben: een volledig huis, een appartement, een garage, een opslagplaats, een parkeerplaats etc. Een unit is het stukje vastgoed waarmee je aan de slag kan.

Contacten

Alle bedrijven en personen die een band hebben met de beheerde units krijgen een eigen fiche in jouw werkomgeving.

Voor volgende types zal je zeker fiches aanmaken: huurders, de verhuurder, aannemers, dienstverleners, immobiliënkantoren, enzovoort.

Contracten

Het huurcontract verbindt de unit met één of meerdere huurders en de verhuurder. De app kan je gebruiken voor contracten van meerdere verhuurders (bvb. immo kantoor, rentmeester, family office).

De toepassing zal je vragen de gegevens te registreren die nodig zijn voor de goede werking zoals, de registratie van de huurinkomsten en eventueel kostvoorschotten.

Je kan je eigen contract templates instellen, bij de registratie van een contract kan je dan eenvoudig het contract in PDF opvragen met de gegevens uit de app. Laten ondertekenen en terug inscannen of fotograferen en alles zit netjes bij elkaar.

De contractdatum geldt als referentie voor het indexcijfer. De app zal de verjaardag van het contract opvolgen en de huur automatisch en correct indexeren.

Huur, voorschotten, betalingen en de afrekening

De app bevat een volledige boekhouding van de huurwaarborg, de opgevraagde huurgelden, en indien overeengekomen de kostenvoorschotten.

Indien gewenst, stuurt de app automatisch een e-mailbericht naar de huurders met de vraag tot betaling van de huur, en indien van toepassing het kostvoorschot.

Aan het einde van de afrekenperiode zal de app de betalingen vergelijken met de werkelijke kosten en het verschil correct verrekenen door ofwel een bijkomende betaling te vragen of een terugbetaling voor te stellen.

Incidenten, onderhoud en herstellingen

Alle incidenten zoals schade of defecten en de herstellingen kan je bewaren in de app. Met het handige agendaoverzicht hou je ook een perfect zicht op de uitvoering van de werken. Je kan ook de regelmatige onderhoudswerken zoals de reiniging of controles allerhande bijhouden.

Van alle werken kan je de facturen direct in de app registreren. De app neemt bij de afrekening de kosten automatisch mee volgens de geregistreerde verdeelsleutel en de aard van de werkzaamheden.

Berichten en aanmaningen

Voor achterstellen, contractverlengingen, incidenten of onderhoud kan je berichten sturen naar groepen: alle huurders van een gebouw, huurders van een unit, huurders van een contract. Je hoeft zelf de contactinformatie niet te kennen, de app zoekt de e-mailadressen in de contact fiches en gebruikt deze informatie om een correcte en individuele e-mail te sturen (vermijden van spam).

Deze berichten vind je nadien terug in het communicatie logboek: op een contract, unit of eigendom. Heel handig als bewijselement in een discussie.

Overal en altijd beschikbaar

In de browser op jouw smartphone of tablet

De web app die ontworpen is voor gebruik in de browser met een mobiel toestel. Dit maakt het mogelijk om zowel op iPhone als Android en met alle browsers de gegevens over de beheerde units te consulteren en aan te passen.

Op laptop of PC

Je kan de toepassing ook opvragen met de browser – edge, internet explorer, chrome, firefox – op een PC. De web app is dan ook volledig te gebruiken, al zal je wel merken dat de toepassing zich dan presenteert zoals op een mobiel platform.

Veilige en professionele hosting

De app is gehost in de cloud bij one.com. Dit garandeert zowel de beschikbaarheid als de veiligheid van jouw gegevens.

Neem nu de volgende stap

Een demo zegt meer dan alle beschrijvingen die je hier kan vinden. Op regelmatige basis kan je deelnemen aan een demo. Tijdens Corona lopen al deze demo’s via een ZOOM sessie.

Geraak je er niet uit? Heb je liever individuele coaching? Op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn we op afspraak beschikbaar via ZOOM.