Voor beheerders van een vastgoedportefeuille 2020-11-09T09:41:31+01:00

Voor particuliere en professionele vastgoedbeheerders

Ben je eigenaar van enkele appartementen? Verhuur je garages? Eén or meerdere huizen? Of van alles wat?

Realspot is jouw mobiele assistent in het beheer van jouw vastgoedportefeuille:

 • Die alle administratieve informatie in jouw broekzak bijhoudt:
  • Wie zijn de huurders? Met welke contracten?
  • Heb ik incidenten? Al een herstelling geregeld? En wanneer was die ook weer gepland?
  • Wat is de huidige financiële status per unit, per contract?
  • De contactinformatie van huurders, herstellers en andere nuttige contacten
 • Die de financiële opvolging versnelt en vereenvoudigt:
  • Indexeren van het huurbedrag
  • Opvragen van huurgelden, kostvoorschotten en waarborgen
  • Registreren van betalingen (vanaf 1/08/2019 kan je dit volledig automatisch laten lopen)
  • Registreren van facturen voor privatieve of gemene delen
  • Afrekening automatisch aanmaken op basis van de betaalde huur, betaalde voorschotten, betaalde facturen verdeeld volgens de quotiteit.

Realspot kan je ook op jouw laptop of tablet gebruiken.

Realspot is het meest geschikt voor de eigenaar die zijn vastgoed graag zelf beheert via zijn smartphone en/of laptop.

Ben je niet zeker of het iets voor jou is? Schrijf in voor een opleiding of probeer het gewoon!

… die met beperkte inspanning de administratie up-to-date houden

Als kleine eigenaar of liefhebber die met graagte en liefde zijn eigen vastgoedportefeuille beheert, heb je meestal nog andere zaken te regelen waardoor de verhuuradministratie al eens weggedrukt raakt door andere prioriteiten.

De beste keuze is administratiearm verhuren = verhuren met minimale inspanning voor een maximaal resultaat.

Routine leggen door systematisch te werken en waar mogelijk te automatiseren, zorgt voor:

 • Beperkte administratietijd
 • Volledig inzicht in de huidige status van jouw portefeuille

Maandelijkse kalender

Realspot ondersteunt de maandelijkse kalender van het opvragen van huurgelden tot de registratie en actualisering van contracten voor de nieuwe maand, met daartussen de opvolging van de betalingen en de regelmatige afrekening, het opvolgen van het onderhoud aan het patrimonium of afsluiting en ondertekening van nieuwe contracten.

De kalender werkt met 4 periodes van 1 week, in de enkele maanden met een 5e week kan je een weekje rust nemen.

Deze periodes zijn:

 • Week 4 – Opvragen van de huurgelden, eventueel kostvoorschotten
 • Week 1 – Controleren van de betalingen
 • Week 2 – Plannen van het onderhoud, nakijken van openstaande incidenten
 • Week 3 – Beheren van de contractvoorwaarden, indexering, huurdersinformatie

Af en toe komen daar nog andere werkzaamheden bij zoals:

 • Inboeken van onderhoudsfacturen
 • De Jaarlijkse afrekening waarbij kostvoorschotten afgerekend worden tegen werkelijk gemaakte kosten

Wat doet realspot?

Week Kalenderactie Ondersteuning door realspot
4 Opvragen van de huurgelden, eventueel kostvoorschotten
 • Up to date informatie over huurders in contactfiches
 • Automatische e-mails

1 Controleren van de betalingen
 • Bijhouden van rekeningnummers per huurder
 • Automatisch inladen van betalingen met
 1. MyPonto… meerdere rekeningen, professionele en privérekeningen
 2. CODAbox… 1 rekening, voor professionele gebruikers
 3. Upload bestand in csv
 • Automatisch toewijzen van (deel)betalingen aan een unit op basis van OGM (gestructureerde mededeling nnn/nnnn/nnnnn) of rekeningnummer (IBAN)

2 Plannen van het onderhoud, nakijken van openstaande incidenten
 • Bijhouden van aannemers en dienstverleners met eigen contactfiches
 • Opvolgen van incidenten
 • Plannen van onderhoudswerken
 • Registreren van onderhoudsfacturen, per unit of over de gemene delen voor correcte jaarlijkse afrekening

3 Beheren van de contractvoorwaarden, indexering, huurdersinformatie
 • Contracteninformatie up to date houden, scan/foto bewaren van elk contract in een shared folder
 • Automatische indexering
 • Bijhouden financiële gegevens voor een correcte en automatische Jaarlijke afrekening volgens quotiteit, betaalde voorschotten