Indexering zorgt voor hogere prijzen zonder dat iemand er beter van wordt

>Indexering zorgt voor hogere prijzen zonder dat iemand er beter van wordt

Belangrijk voor realspot gebruikers!

Bij de aanmaak van een contract kan je aangeven of dit onder het systeem van huurindexatie valt. Realspot zal dan het wettelijke indexpercentage (tov referentieperiode 2013) voorstellen van de maand voorafgaand aan de contractdatum en vervolgens automatisch de huurindexatie toepassen.


Voorwaarden en berekening van de huurindexering

Over de voorwaarden of de berekening voor huurindexatie is er al veel geschreven. Voor verdere informatie kan je volgende officiële bronnen consulteren:

  • De voorwaarden: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie#documents
  • De huurcalculator: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie
  • De officiële tabel met het huurindex cijfers (tov referentieperiodes): https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Consumptieprijzen/3.1%20Consumptieprijsindex/Overzicht-indexen.pdf

De afgesproken huurprijs blijft tijdens de looptijd van het huurcontract ongewijzigd

Huurcontracten kunnen duurtijden hebben tot 9 jaar (lang) of zelfs levenslang om de huurder de kans te geven een eigen thuis uit te bouwen op een plaats waarvan hij de eigenaar niet kan of wil worden. De wettelijke bescherming voor de huurder – als zwakkere partij beschouwt in het huurcontract – maakt het slechts mogelijk het huurcontract te beëindigen als aan bepaalde voorwaarden voldoen is.

De huurprijs die de huurder en verhuurder bij de start afspreken, is tijdens de looptijd van het huurcontract moeilijk tot onmogelijk aan te passen.

De beheerkosten nemen toe met de inflatie

Doorheen diezelfde looptijd zullen zich natuurlijk ook allerlei gebeurtenissen voordoen, en is een normaal onderhoud van het eigendom een vereiste. In tegenstelling tot de huurprijs evolueert de kostprijs van een herstelling, of een werk om je eigendom in stand te houden zoals schilderwerken mee met de inflatie. De inflatie is een economisch fenomeen waarbij je voor dezelfde dienst of product telkens iets meer moet betalen. In de Eurozone streven ze er zelfs naar dat dit ongeveer 2% per jaar is. Waarom? Om iedereen aan te moedigen sneller een aankoop te doen, want binnenkort is het weer duurder.

Voor de verhuurder wordt het elk jaar duurder om dezelfde instandhoudingswerken aan zijn eigendom uit te voeren.

De huurindexering laat de huurprijs evolueren met de reële prijs van de beheerkost

De oplossing is reeds lang geleden bedacht: laat de huurprijs aan hetzelfde ritme groeien als de reële prijs van de beheerkost. Dat groeimechanisme noemen we de huurindexering. En om het voor iedereen gelijk te houden, publiceert de overheid maandelijks het percentage, meestal groei maar af en toe ook afname.

De huurindexering is de wettelijke manier om de inkomsten gelijk te houden met de prijs van de beheerskosten.

De indexering zorgt ervoor dat de verhuurder en de huurder gelijk behandeld worden

Als je dit leest, kan je de foute indruk krijgen dat de verhuurder veilig gesteld is ten nadele van de huurder.

De huurindexering is een gevolg van oplopende prijzen van diensten en producten waarvoor medewerkers prestaties leveren. Deze oplopende prijzen, of inflatie, vertaalt zich ook in hogere lonen door de indexering van het basisloon.

De indexering zorgt ervoor dat de verhuurder een hogere huurprijs krijgt, en de huurder een hoger loon. In reële termijnen wijzigt er dus niet aan de oorspronkelijke voorwaarden van het huurcontract, noch aan de financiële verhouding tussen huurder en verhuurder.

2020-06-13T15:05:20+01:00 June 13th, 2020|