CRM toepassen om de huurders van jouw vastgoed te beheren

>CRM toepassen om de huurders van jouw vastgoed te beheren

CRM toepassen om de huurders van jouw vastgoed te beheren

CRM voor vastgoed is een aanpak om de relatie tussen de verhuurder en de huurders optimaal te lagten lopen omdat alle acties gebaseerd zijn op objectieve data.

CRM: de klantrelatie beheren van prospect tot ex-klant

CRM staat voor Customer Relationship Management, in het Nederlands: het beheer van de klantrelatie. In de context van vastgoed beheer staat CRM voor het beheer van de huurdersrelatie.

Met CRM software en platformen beheren bedrijven en organisaties de volledige cyclus van een klant: van een prospect over klant tot ex-klant.

Voor elk van deze stappen in de klantrelatie bevat een CRM platform instrumenten om de relatie met de klant steviger te maken of te bevestigen. De instrumenten baseren zich op gegevens. Voor een prospect zijn dat interesses, vervolgens zal een CRM software geschikte producten voorstellen, voor een klant zijn dat producten, waarop het platform uitbreidingen of vernieuwingen kan voorstellen enzovoort.

CRM voor vastgoed: een 360° zicht op de huurder

Relatiebeheer op huurders betekent een totaalzicht krijgen op de diverse aspecten van de relatie: betaalt de huurder correct, is de huurder zorgzaam op het stukje vastgoed dat hij huurt, is hij een goed medehuurder, zijn er niet overdreven incidenten in gemeenschappelijke delen, of is het onderhoud frequent uitgevoerd volgens de afspraken?

In tegenstelling tot een klant kent de huurder een kortere levenscyclus: kandidaat-huurder, huurder, oud-huurder.

Volgende mogelijkheden zou een CRM voor vastgoed beheer voor huurders kunnen bevatten:

  • Voor kandidaat-huurders: de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen, om het kandidaatsdossier te vervolledigen
  • Voor huurders: de mogelijkheid om het huurcontract door te nemen en te ondertekenen, de plaatsbeschrijving te delen, herinneringen te verzenden voor de betaling van de huur, een compleet overzicht van de betalingen en afrekeningen, gemelde incidenten en gewenst onderhoud
  • Voor oud-huurders: de mogelijkheid om de historiek van de afrekeningen te bekijken

CRM: automatisch beheren

Een essentieel onderdeel van een CRM systeem zijn de (semi-)automatische mogelijkheden om van een prospect, een klant te maken en te verhinderen dat een klant evolueert naar een ex-klant. Daarvoor gebruiken CRM systemen e-mail en sociale media om te communiceren op maat van de geadresseerde.

Voor het beheer van huurders is dat natuurlijk moeilijker. Er zijn belangrijke wettelijke regelingen die een vergelijkbaar automatisch beheer door de levenscyclus van de huurder moeilijker maken.

Voor de opvolging van betalingen is het door recente wetgeving in de Europese Unie alsmaar eenvoudiger om aan automatische opvolging te doen. Voor contracten ligt dat dan weer heel wat moeilijker, ook al door de digitale kwetsbaarheid van vele huurders.

Verdere ontwikkelingen zoals blockchain zullen dat in de toekomst mogelijk verhelpen, daarover meer in een toekomstig artikel.

2020-06-08T19:52:51+01:00 June 8th, 2020|